EDU(R)EWOLUCJA 2.0 - informacje, nabór nauczycieli

Opublikowano: 2024-04-02 13:06, Numer artykułu: 81058 , Autor: B.Budziak

Miasto Bydgoszcz realizuje projekt Edu(R)Ewolucja 2.0 na rzecz szkół kształcenia ogólnego realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączeniaspołecznego, Działanie 8.12. Kształcenie ogólne BYDOF-IP.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego oraz zwiększenie dostępności i włączenia społecznego w ośmiu bydgoskich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 939 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 313 nauczycieli.
Projekt realizowany jest w okresie: 01.02.2024 r. – 31.07.2025 r.
Szkolenia dla nauczycieli, rodzaje wsparcia:

  • Podnoszenie kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), społeczno – emocjonalnych, przekrojowych lub związanych z zielona lub cyfrową transformacją
  • Przygotowanie do realizacji edukacji włączającej