Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Opublikowano: 2024-02-22 17:30, Numer artykułu: 64387 , Autor: B.Budziak

 

NABÓR DO KLAS I

 

Informacja dla rodziców!!!

 

Nabór elektroniczny do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

 od 26 lutego od godz. 8:00

 do 08 marca do godz. 24:00

w tym celu należy zalogować się na stronie naboru

Strona logowania dla Kandydata:

    https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz

 -Obowiązek nauki w klasie pierwszej obejmuje dzieci z rocznika 2017,

- Do naboru mogą również przystąpić dzieci z rocznika 2017, które realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają pozytywną opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wcześniejszym rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej

i wypełnić :

 

-  zgłoszenie do szkoły obwodowej – system wskazuje szkołę obwodową kierując się adresem zamieszkania dziecka.

Wypełnione zgłoszenie należy wydrukować , podpisać i dostarczyć w ustalonym w harmonogramie terminie do szkoły obwodowej .                          

 Do szkoły obwodowej kandydaci dostają się automatycznie.

-   lub wniosek do innej szkoły jak obwodowa.

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować , podpisać i dostarczyć w ustalonym terminie do szkoły pierwszego wyboru. System naboru elektronicznego, biorąc pod uwagę punktowane kryteria, przydzieli kandydata do placówki według ustalonej przez rodzica kolejności z uwzględnieniem liczby otrzymanych punktów oraz  wolnych miejsc w szkole pierwszego lub drugiego wyboru. W przypadku braku miejsc w obu szkołach system prze kieruje dziecko automatycznie do szkoły obwodowej zgodnej z adresem zamieszkania. Szkoła, na której najbardziej zależy rodzicom, powinna być wskazana na pierwszym miejscu.

Proszę pamiętać o złożeniu w szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych . 

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 43/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.

 

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/ 2025

 

 Harmonogram rekrutacji do klas i szkół podstawowych oraz do oddziałów sportowych, na rok szkolny 2024/2025