Pedagog szkolny

Opublikowano: 2022-10-06 20:20, Numer artykułu: 46022 , Autor: B.Budziak

 

Pedagog szkolny – osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełnienia, pogłębienia i rozszerzenia działań dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli.

 

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami i uczniami a także
z instytucjami służącymi pomocy dziecku i rodzinie: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień.

 

Kiedy udać się do pedagoga szkolnego?

Uczeń może zgłosić się do pedagoga szkolnego jeśli:

 •  nie potrafi rozmawiać z nauczycielami, rodzicami lub kolegami,
 •  ma problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 •  ma problemy rodzinne lub inne i nie wiem jak je rozwiązać,
 •  chciałby z kimś porozmawiać,
 •  chciałby pomóc innym,
 •  ma ciekawe pomysły do realizacji.

Rodzic może zgłosić się do pedagoga szkolnego jeśli:

 • niepokoi się zachowaniem dziecka i jego funkcjonowaniem w szkole,
 • zauważy , że dziecko ma problemy w uczeniu się,
 • chce porozmawiać o dziecku i relacjach z nim,
 • potrzebuje wsparcia w procesie wychowania,
 • szuka pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.