INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sprzątanie i utrzymanie czystości w nowym budynku i hali sportowej Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy

Czytaj więcej!

Informacja o kwocie, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć

Czytaj więcej!

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej!

Sprzątanie i utrzymanie czystości w nowym budynku i hali sportowej

Czytaj więcej!