Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Czytaj więcej!

Plan postępowań o udzielenie zamówie - aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2022 nr 2022/BZP 00065556/01/P

Czytaj więcej!

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Czytaj więcej!

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sprzątanie i utrzymanie czystości w nowym budynku i hali sportowej Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy

Czytaj więcej!

Informacja o kwocie, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć

Czytaj więcej!

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej!

Sprzątanie i utrzymanie czystości w nowym budynku i hali sportowej

Czytaj więcej!