ODBLASKOWY = WIDOCZNY = BEZPIECZNY wyniki konkursu

Opublikowano: 2023-05-18 18:53, Numer artykułu: 67546 , Autor: B.Budziak

Ogłoszenie wyników konkursu.

 

Młodzi twórcy - jesteście wspaniali!

Z powodu dużej ilości prac o wysokim poziomie artystycznym – ale również merytorycznym,  zdecydowaliśmy się wyróżnić poniższe osoby.

Żałujemy, że nie możemy nagrodzić wszystkich. Każdy uczestnik konkursu jest jednak zwycięzcą, bo stał się bardziej świadomy tego jak ważnym jest być widocznym na drodze.

Bądź widoczny, żyj i ciesz się życiem.  Żaden pojazd nie zatrzyma się od razu po naciśnięciu hamulca. Im szybciej zauważy Ciebie kierowca, tym więcej czasu ma na to, aby zareagować.

 

Miejsce 1

Oleg Kropidłowski ZS 16 – grafika komputerowa

Antoniga Gałązka 8d SP38 – grafika komputerowa

FILIP KWIATKOWSKI - kl 8a, Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy, ul. Węgierska 11, Opiekun:Jacek Ignasza – praca wykonana techniką tradycyjną

Nicolas Kloska 4d ZS nr 16  program w Scratchu

Miejsce 2

Katarzyna Nalewka ZS 16 – grafika komputerowa

Jan Sowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 – grafika komputerowa

Olaf Rostkowski 5b ZS nr 16  program w Scratchu

Marcel Augustynowicz klasa 4 NSP1 program w Scratchu

Miejsce 3

Nina Harmoza 5a SP38 – grafika komputerowa

Łucja Ulikowska 4c SP38 – grafika komputerowa

Piotr Lewandowski ZS 16 4c - – grafika komputerowa

Stanisław Wojciechowski ZS16 – grafika komputerowa

Wyróżnienia

Rafał Pisanko – Wyróżnienie i nagroda specjalna ZS nr 16

Laura Barlik 4a ZS16 program w Scratchu

Antonina Jaroszewska 4a ZS16 program w Scratchu

Emilia Żurek klasa 4c SP38 program w Scratchu

Mateusz Karski klasa 4 NSP1 program w Scratchu

Jan Kaźmierczak SP nr 14- Wyróżnienie i nagroda specjalna  - program w Scratchu

 

Pełna lista uczestników oraz nadesłane prace zostaną opublikowane w półniejszym terminie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju twórczego.

Dziękujemy bardzo nauczycielom oraz rodzicom, którzy pomogli przesłać i przygotować prace.

 

Organizatorzy

 

odblaskowy = Widoczny = bezpieczny

również w wakacje

Konkurs plastyczny, grafiki komputerowej

Podstawowe informacje o konkursie

Cel główny:

  1. Kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych nawyków
  2. Kształtowanie postawy świadomego uczestnika ruchu drogowego 

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Straż Miejska w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy ul.Koronowska 74,  85-405 Bydgoszcz  , współorganizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 38 w Bydgoszczy ul. Węgierska 11, Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy ul. Żmudzka 12 85-028

2. Konkurs organizowany jest dla oddziałów szkół podstawowych

3. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być powieleniem prac wcześniej nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Nie mogą naruszać praw autorskich oraz wizerunku osób trzecich. Nie mogą również zawierać treści naruszające zasady Netykiety oraz tych, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego, za które określono sankcje w kodeksie karnym, cywilnym oraz ustawach szczegółowych np.: art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.

4. Uczestnicy przesyłając swoje prace zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatora, zezwalają na udostępnienie wykonanych prac na wystawach organizowanych na terenie bydgoskich szkół.

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie zs16.edu.bydgoszcz.pl w zakładce konkursy, zapytania można przesyłać do Bartosza Budziaka na adres cobarteknato@wp.pl

6. Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i przetwarzane jedynie do celów związanych z prowadzonym konkursem

II. Uczestnicy konkursu
Uczniowie szkół podstawowych szkół  publicznych i niepublicznych.

III. Warunki konkursu
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pracy

a)wykonanej w programie graficznym: Paint, Gimp, Inkscape Krita Corel lub innym – zapisanych/wyeksportowanych do JPG(png) lub przygotowanie programu na platformie Scratch i przesłanie udostępnionego linku do programu

b)prace wykonane techniką tradycyjną -  fotografujemy i przesyłamy również w formie elektronicznej

Tematem prac ma być ukazanie jak ważnym jest widoczny ubiór z elementami odblaskowymi niestety często myślimy, że wakacje zwalniają nas z obowiązku dbania o własne bezpieczeństwo

2. Przy zgłoszeniu należy podać w temacie słowo: widoczny imię nazwisko oraz nazwę szkoły oraz w treści wiadomości: imię i nazwisko, adres i nazwę szkoły oraz  imię i nazwisko opiekuna oraz klasę, do której chodzi autor i nazwę konkursu odblaskowy = Widoczny = bezpieczny również w wakacje.

Uwaga – prace wykonane na zajęciach informatycznych mogą być wysłane w jednej wiadomości

3. Uwaga! Prace bez podpisu, lub opatrzone tylko nikiem traktowane są jako anonimowe – nawet, gdy posiadają duże walory artystyczne i autor poświęcił swojemu dziełu dużo czasu nie biorą udziału w konkursie. Brak podania wieku uczestnika uniemożliwia przypisanie go do odpowiedniej kategorii wiekowej!

6. Przygotowane prace zapisujemy w formacie JPG, przesyłamy tylko zdjęcia prac wykonanych metodą tradycyjną lub link do udostępnionego programu w Scratchu

III. Terminy

1 Do 17 maja 2023r. należy przesłać przygotowane prace do organizatora konkursu  cobarteknato@wp.pl

2. Po godzinie 18:00, 18 maja 2023r na stronie internetowej  Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy  zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

3. Nagrody i dyplomy wręczone będą uczestnikom podczas festynu  zorganizowanego na terenach leśnych w Bydgoszczy dnia 20 maja 2023r. – lub za pośrednictwem organizatorów po uprzednim kontakcie

Prace uczniów, biorących udział w konkursie będą opublikowane na stronach organizatorów konkursu.

IV. Organizatorzy konkursu:
Straż Miejska w Bydgoszczy

Sławomir Brzeziński

Zespół Szkół nr 16

Krzysztof Miśkiewicz

Bartosz Budziak

Sebastian Kuchciński

Szkoła Podstawowa nr 38

Jacek Ignaszak

Szkoła Podstawowa nr 14

Daniel Kaźmierczak

 

Programy przesłali: Rafał Pisanko

 

 

Olaf Rostkowski 5b