Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja” - podsumowanie

Opublikowano: 2024-06-03 20:30, Numer artykułu: 83894 , Autor: J.Szałkowska

 

W roku szkolnym 2023/2024 w świetlicy szkolnej został zrealizowany Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Europa i ja". Projekt objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewody Lubelskiego i in.

Koorddynator projektu - Hanna Szczęśniak, Realizatorzy - Violetta Blażewicz i Katarzyna Furmaniak. Dzieci poznawały zwyczaje i kulturę Hiszpanii. Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: „Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępniania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa kulturowego Europy…”

Zrealizowano zadania:

- Symbole narodowe Hiszpanii,

- Bajka, książka, słuchowisko lub film,

- Hiszpański slownik obrazkowy,

- Ciekawe miejsca,

- Zwierzęta i rośliny,

- Kuchnia europejska,

- Muzyka,

- Liczby,

- Pocztówka regionalna wysłana do organizatorów.

Mamy nadzieję, że uczestniczące w projekcie dzieci poprzez zabawę zapamiętają część hiszpańskich zwyczajów i kulturę pięknego, europejskiego kraju.