Karta rowerowa w ZS 16

Czytaj więcej!

10 lecie MDK nr 6 w Bydgoszczy - Jubileusz

Film zrealizowany w MDK nr 6 w Bydgoszczy.
Bydgoszcz - Czerwiec 2021

Słowa: Violetta Glińska
Muzyka, nagrania audio - Marcin Grzella
Rejestracja video - Iwona Glazik

Czytaj więcej!

Marian Turwid

"Pamięci Mariana Turwida"

Piękno kreślił słowem ale i kolorem
Znanym był artystą, dziś jest mym patronem
Bardzo kochał Bydgoszcz, pisał o niej wiersze
Ja choć bardzo chciałbym, nie potrafię jeszcze

Marianie Turwidzie, Tyś moim patronem
Duma mnie rozpiera, jesteś dla mnie wzorem,
Nigdy już o Tobie pamięć nie zaginie
Przecież moja szkoła nosi Twoje imię

Fragment tekstu piosenki,
do której słowa napisała Violetta Glińska,
muzykę Marcin Grzella

Czytaj więcej!